Vertalen / Getallen


Cursussen lets - Getallen
Cursussen lets - Getallen
www.loecsen.com

Nederlands Lets
Nul Nulle
Een Viens
Twee Divi
Drie Trīs
Vier Četri
Vijf Pieci
Zes Seši
Zeven Septiņi
Acht Astoņi
Negen Deviņi
Tien Desmit
Elf Vienpadsmit
Twaalf Divpadsmit
Dertien Trīspadsmit
Veertien Četrpadsmit
Vijftien Piecpadsmit
Zestien Sešpadsmit
Zeventien Septiņpadsmit
Achttien Astoņpadsmit
Negentien Deviņpadsmit
Twintig Divdesmit
Eenentwintig Divdesmit viens
Tweeëntwintig Divdesmit divi
Drieëntwintig Divdesmit trīs
Vierentwintig Divdesmit četri
Vijfentwintig Divdesmit pieci
Zesentwintig Divdesmit seši
Zevenentwintig Divdesmit septiņi
Achtentwintig Divdesmit astoņi
Negenentwintig Divdesmit deviņi
Dertig Trīsdesmit
Eenendertig Trīsdesmit viens
Tweeëndertig Trīsdesmit divi
Drieëndertig Trīsdesmit trīs
Vierendertig Trīsdesmit četri
Vijfendertig Trīsdesmit pieci
Zesendertig Trīsdesmit seši
Veertig Četrdesmit
Vijftig Piecdesmit
Zestig Sešdesmit
Zeventig Septiņdesmit
Tachtig Astoņdesmit
Negentig Deviņdesmit
Honderd Simts
Honderd vijf Simts pieci
Tweehonderd Divi simti
Driehonderd Trīs simti
Vierhonderd Četri simti
Duizend Tūkstotis
Vijftienhonderd Tūkstotis pieci simti
Tweeduizend Divi tūkstoši
Tienduizend Desmit tūkstoši
10.0/10 (1 Beoordelingen)

Uw commentaar, opmerkingen en suggesties horen wij graag!

Toon commentaren