Vertalen / Getallen


Cursussen litouws - Getallen
Cursussen litouws - Getallen
www.loecsen.com

Nederlands Litouws
Nul Nulis
Een Vienas
Twee Du
Drie Trys
Vier Keturi
Vijf Penki
Zes Šeši
Zeven Septyni
Acht Aštuoni
Negen Devyni
Tien Dešimt
Elf Vienuolika
Twaalf Dvylika
Dertien Trylika
Veertien Keturiolika
Vijftien Penkiolika
Zestien Šešiolika
Zeventien Septyniolika
Achttien Aštuoniolika
Negentien Devyniolika
Twintig Dvidešimt
Eenentwintig Dvidešimt vienas
Tweeëntwintig Dvidešimt du
Drieëntwintig Dvidešimt trys
Vierentwintig Dvidešimt keturi
Vijfentwintig Dvidešimt penki
Zesentwintig Dvidešimt šeši
Zevenentwintig Dvidešimt septyni
Achtentwintig Dvidešimt aštuoni
Negenentwintig Dvidešimt devyni
Dertig Trisdešimt
Eenendertig Trisdešimt vienas
Tweeëndertig Trisdešimt du
Drieëndertig Trisdešimt trys
Vierendertig Trisdešimt keturi
Vijfendertig Trisdešimt penki
Zesendertig Trisdešimt šeši
Veertig Keturiasdešimt
Vijftig Penkiasdešimt
Zestig Šešiasdešimt
Zeventig Septyniasdešimt
Tachtig Aštuoniasdešimt
Negentig Devyniasdešimt
Honderd Šimtas
Honderd vijf Šimtas penki
Tweehonderd Du šimtai
Driehonderd Trys šimtai
Vierhonderd Keturi šimtai
Duizend Tūkstantis
Vijftienhonderd Tūkstantis penki šimtai
Tweeduizend Du tūkstančiai
Tienduizend Dešimt tūkstančių
9.0/10 (5 Beoordelingen) - 1 reviews

Uw commentaar, opmerkingen en suggesties horen wij graag!

Toon commentaren