Vertalen / Getallen


Cursussen persisch - Getallen
Cursussen persisch - Getallen
www.loecsen.com

Nederlands Persisch
Nul صفر - sefr
Een یک - yek
Twee دو - do
Drie سه - se
Vier چهار - câhâr
Vijf پنج - panj
Zes شش - šiš
Zeven هفت - haft
Acht هشت - hašt
Negen نه - noh
Tien ده - dah
Elf یازده - yâzdah
Twaalf دوازده - davâzdah
Dertien سیزده - sizdah
Veertien چهارده - câhârdah
Vijftien پانزده - punzdah
Zestien شانزده - šunzdah
Zeventien هفده - hivdah
Achttien هجده - hiždah
Negentien نوزده - nuzdah
Twintig بیست - bist
Eenentwintig بیست و یک - bisto yek
Tweeëntwintig بیست و دو - bisto do
Drieëntwintig بیست و سه - bisto se
Vierentwintig بیست و چهار - bisto câhâr
Vijfentwintig بیست و پنج - bisto panj
Zesentwintig بیست و شش - bisto šiš
Zevenentwintig بیست و هفت - bisto haft
Achtentwintig بیست و هشت - bisto hašt
Negenentwintig بیست و نه - bisto noh
Dertig سی - si
Eenendertig سی و یک - sio yek
Tweeëndertig سی و دو - sio do
Drieëndertig سی و سه - sio se
Vierendertig سی و چهار - sio câhâr
Vijfendertig سی و پنج - sio panj
Zesendertig سی و شش - sio šiš
Veertig چهل - cehel
Vijftig پنجاه - panjâh
Zestig شصت - šast
Zeventig هفتاد - haftâd
Tachtig هشتاد - haštâd
Negentig نود - navad
Honderd صد - sad
Honderd vijf پانصد - punsad
Tweehonderd دویست - divist
Driehonderd سیصد - sisad
Vierhonderd چهارصد - câhârsad
Duizend هزار - hezâr
Vijftienhonderd هزار و پانصد - hezâro punsad
Tweeduizend دو هزار - do hezâr
Tienduizend ده هزار - dah hezâr
7.2/10 (5 Beoordelingen)

Uw commentaar, opmerkingen en suggesties horen wij graag!

Toon commentaren