Vertalen / Getallen


Cursussen pools - Getallen
Cursussen pools - Getallen
www.loecsen.com

Nederlands Pools
Nul Zero
Een Jeden
Twee Dwa
Drie Trzy
Vier Cztery
Vijf Pięć
Zes Sześć
Zeven Siedem
Acht Osiem
Negen Dziewięć
Tien Dziesięć
Elf Jedenaście
Twaalf Dwanaście
Dertien Trzynaście
Veertien Czternaście
Vijftien Piętnaście
Zestien Szesnaście
Zeventien Siedemnaście
Achttien Osiemnaście
Negentien Dziewiętnaście
Twintig Dwadzieścia
Eenentwintig Dwadzieścia jeden
Tweeëntwintig Dwadzieścia dwa
Drieëntwintig Dwadzieścia trzy
Vierentwintig Dwadzieścia cztery
Vijfentwintig Dwadzieścia pięć
Zesentwintig Dwadzieścia sześć
Zevenentwintig Dwadzieścia siedem
Achtentwintig Dwadzieścia osiem
Negenentwintig Dwadzieścia dziewięć
Dertig Trzydzieści
Eenendertig Trzydzieści jeden
Tweeëndertig Trzydzieści dwa
Drieëndertig Trzydzieści trzy
Vierendertig Trzydzieści cztery
Vijfendertig Trzydzieści pięć
Zesendertig Trzydzieści sześć
Veertig Czterdzieści
Vijftig Pięćdziesiąt
Zestig Sześćdziesiąt
Zeventig Siedemdziesiąt
Tachtig Osiemdziesiąt
Negentig Dziewięćdziesiąt
Honderd Sto
Honderd vijf Sto pięć
Tweehonderd Dwieście
Driehonderd Trzysta
Vierhonderd Czterysta
Duizend Tysiąc
Vijftienhonderd Tysiąc pięćset
Tweeduizend Dwa tysiące
Tienduizend Dziesięć tysięcy
8.5/10 (28 Beoordelingen) - 1 reviews

Uw commentaar, opmerkingen en suggesties horen wij graag!

Toon commentaren