Vertalen / Getallen


Cursussen portugees - Getallen
Cursussen portugees - Getallen
www.loecsen.com

Nederlands Portugees
Nul Zero
Een Um
Twee Dois
Drie Três
Vier Quatro
Vijf Cinco
Zes Seis
Zeven Sete
Acht Oito
Negen Nove
Tien Dez
Elf Onze
Twaalf Doze
Dertien Treze
Veertien Catorze
Vijftien Quinze
Zestien Dezasseis
Zeventien Dezassete
Achttien Dezoito
Negentien Dezanove
Twintig Vinte
Eenentwintig Vinte e um
Tweeëntwintig Vinte e dois
Drieëntwintig Vinte e três
Vierentwintig Vinte e quatro
Vijfentwintig Vinte e cinco
Zesentwintig Vinte e seis
Zevenentwintig Vinte e sete
Achtentwintig Vinte e oito
Negenentwintig Vinte e nove
Dertig Trinta
Eenendertig Trinta e um
Tweeëndertig Trinta e dois
Drieëndertig Trinta e três
Vierendertig Trinta e quatro
Vijfendertig Trinta e cinco
Zesendertig Trinta e seis
Veertig Quarenta
Vijftig Cinquenta
Zestig Sessenta
Zeventig Setenta
Tachtig Oitenta
Negentig Noventa
Honderd Cem
Honderd vijf Cento e cinco
Tweehonderd Duzentos
Driehonderd Trezentos
Vierhonderd Quatrocentos
Duizend Mil
Vijftienhonderd Mil e quinhentos
Tweeduizend Dois mil
Tienduizend Dez mil
9.4/10 (38 Beoordelingen) - 2 reviews

Uw commentaar, opmerkingen en suggesties horen wij graag!

Toon commentaren