Vertalen / Getallen


Cursussen roemeens - Getallen
Cursussen roemeens - Getallen
www.loecsen.com

Nederlands Roemeens
Nul Zero
Een Unu
Twee Doi
Drie Trei
Vier Patru
Vijf Cinci
Zes Şase
Zeven Şapte
Acht Opt
Negen Nouă
Tien Zece
Elf Unsprezece
Twaalf Doisprezece
Dertien Treisprezece
Veertien Paisprezece
Vijftien Cincisprezece
Zestien Șaisprezece
Zeventien Şaptesprezece
Achttien Optsprezece
Negentien Nouăsprezece
Twintig Douăzeci
Eenentwintig Douăzeci şi unu
Tweeëntwintig Douăzeci şi doi
Drieëntwintig Douăzeci şi trei
Vierentwintig Douăzeci şi patru
Vijfentwintig Douăzeci şi cinci
Zesentwintig Douăzeci şi şase
Zevenentwintig Douăzeci și șapte
Achtentwintig Douăzeci şi opt
Negenentwintig Douăzeci şi nouă
Dertig Treizeci
Eenendertig Treizeci şi unu
Tweeëndertig Treizeci şi doi
Drieëndertig Treizeci şi trei
Vierendertig Treizeci şi patru
Vijfendertig Treizeci şi cinci
Zesendertig Treizeci şi şase
Veertig Patruzeci
Vijftig Cincizeci
Zestig Șaizeci
Zeventig Şaptezeci
Tachtig Optzeci
Negentig Nouăzeci
Honderd O sută
Honderd vijf O sută cinci
Tweehonderd Două sute
Driehonderd Trei sute
Vierhonderd Patru sute
Duizend O mie
Vijftienhonderd O mie cinci sute
Tweeduizend Două mii
Tienduizend Zece mii
9.0/10 (23 Beoordelingen)

Uw commentaar, opmerkingen en suggesties horen wij graag!

Toon commentaren