Vertalen / Getallen


Cursussen spaans - Getallen
Cursussen spaans - Getallen
www.loecsen.com

Nederlands Spaans
Nul Cero
Een Uno
Twee Dos
Drie Tres
Vier Cuatro
Vijf Cinco
Zes Seis
Zeven Siete
Acht Ocho
Negen Nueve
Tien Diez
Elf Once
Twaalf Doce
Dertien Trece
Veertien Catorce
Vijftien Quince
Zestien Dieciseis
Zeventien Diecisiete
Achttien Dieciocho
Negentien Diecinueve
Twintig Veinte
Eenentwintig Veintiuno
Tweeëntwintig Veintidos
Drieëntwintig Veintres
Vierentwintig Veinticuatro
Vijfentwintig Veinticinco
Zesentwintig Veintiseis
Zevenentwintig Veintisiete
Achtentwintig Veintiocho
Negenentwintig Veintinueve
Dertig Treinta
Eenendertig Treinta y uno
Tweeëndertig Treinta y dos
Drieëndertig Treinta y tres
Vierendertig Treinta y cuatro
Vijfendertig Treinta y cinco
Zesendertig Treinta y seis
Veertig Cuarenta
Vijftig Cincuenta
Zestig Sesenta
Zeventig Setenta
Tachtig Ochenta
Negentig Noventa
Honderd Cien
Honderd vijf Ciento cinco
Tweehonderd Doscientos
Driehonderd Trecientos
Vierhonderd Cuatrocientos
Duizend Mil
Vijftienhonderd Mil quinientos
Tweeduizend Dos mil
Tienduizend Diez mil
9.3/10 (54 Beoordelingen) - 6 reviews

Uw commentaar, opmerkingen en suggesties horen wij graag!

Toon commentaren