Vertalen / Getallen


Cursussen vietnamees - Getallen
Cursussen vietnamees - Getallen
www.loecsen.com

Nederlands Vietnamees
Nul Không
Een Một
Twee Hai
Drie Ba
Vier Bốn
Vijf Năm
Zes Sáu
Zeven Bảy
Acht Tám
Negen Chín
Tien Mười
Elf Mười một
Twaalf Mười hai
Dertien Mười ba
Veertien Mười bốn
Vijftien Mười lăm
Zestien Mười sáu
Zeventien Mười bảy
Achttien Mười tám
Negentien Mười chín
Twintig Hai mươi
Eenentwintig Hai mốt
Tweeëntwintig Hai hai
Drieëntwintig Hai ba
Vierentwintig Hai tư
Vijfentwintig Hai lăm
Zesentwintig Hai sáu
Zevenentwintig Hai bảy
Achtentwintig Hai tám
Negenentwintig Hai chín
Dertig Ba mươi
Eenendertig Ba mốt
Tweeëndertig Ba hai
Drieëndertig Ba ba
Vierendertig Ba tư
Vijfendertig Ba lăm
Zesendertig Ba sáu
Veertig Bốn mươi
Vijftig Năm mươi
Zestig Sáu mươi
Zeventig Bảy mươi
Tachtig Tám mươi
Negentig Chín mươi
Honderd Một trăm
Honderd vijf Một trăm lẻ năm
Tweehonderd Hai trăm
Driehonderd Ba trăm
Vierhonderd Bốn trăm
Duizend Một nghìn
Vijftienhonderd Một ngàn năm trăm
Tweeduizend Hai nghìn
Tienduizend Mười ngàn
9.3/10 (3 Beoordelingen)

Uw commentaar, opmerkingen en suggesties horen wij graag!

Toon commentaren