Alfabet (Vietnamees)

1

 • G G > Phòng giặt là ở đâu? > Waar is de wasserij, alstublieft?
  Play
 • G GI > Phòng giặt là ở đâu? > Waar is de wasserij, alstublieft?
  Play
 • M M > Em muốn đi đâu ? > Waar wilt u naartoe?
  Play
 • N N > Món này có ăn nóng không? > Is dit een warme schotel?
  Play
 • T T > Mặt trời > Zon
  Play