Vertalen / Getallen


Cursussen zweeds - Getallen
Cursussen zweeds - Getallen
www.loecsen.com

Nederlands Zweeds
Nul Noll
Een Ett
Twee Två
Drie Tre
Vier Fyra
Vijf Fem
Zes Sex
Zeven Sju
Acht Åtta
Negen Nio
Tien Tio
Elf Elva
Twaalf Tolv
Dertien Tretton
Veertien Fjorton
Vijftien Femton
Zestien Sexton
Zeventien Sjutton
Achttien Arton
Negentien Nitton
Twintig Tjugo
Eenentwintig Tjugoett
Tweeëntwintig Tjugotvå
Drieëntwintig Tjugotre
Vierentwintig Tjugofyra
Vijfentwintig Tjugofem
Zesentwintig Tjugosex
Zevenentwintig Tjugosju
Achtentwintig Tjugoåtta
Negenentwintig Tjugonio
Dertig Trettio
Eenendertig Trettioett
Tweeëndertig Trettiotvå
Drieëndertig Trttiotre
Vierendertig Trettiofyra
Vijfendertig Trettiofem
Zesendertig Trettiosex
Veertig Fyrtio
Vijftig Femtio
Zestig Sextio
Zeventig Sjuttio
Tachtig Åttio
Negentig Nittio
Honderd Ett hundra
Honderd vijf Ett hundrafem
Tweehonderd Två hundra
Driehonderd Tre hundra
Vierhonderd Fyra hundra
Duizend Ett tusen
Tweeduizend Två tusen
Tienduizend Tio tusen
7.9/10 (30 Beoordelingen)

Uw commentaar, opmerkingen en suggesties horen wij graag!

Toon commentaren