Oversettelse / Lete etter noen


Læring albansk - Lete etter noen
Læring albansk - Lete etter noen
www.loecsen.com

Norsk Albansk
Er Sarah hjemme? Është Sara aty, ju lutem? - əʃtə saɾa aty, ju lutɛm?
Ja, hun er her Po, këtu është. - pɔ, kətu əʃtə
Hun er gått ut Ka dalë - ka dalə
Du kan ringe henne på mobilen Mund ta merrni në telefon - mund ta mɛrni nə tɛlɛfɔn
Vet du hvor jeg kan treffe henne? Dini gjë se ku mund ta gjej? - dini ɟə sɛ ku mund ta ɟɛj?
Hun er på jobb Ajo është në punë - ajɔ əʃtə nə punə
Hun er hjemme Është në shtëpi - əʃtə nə ʃtəpi
Unnskyld, er Julien hjemme? Është Zhyljeni aty, ju lutem? - əʃtə ʒyljɛni aty, ju lutɛm
Ja, han er her Po, këtu është. - pɔ, kətu əʃtə
Han er gått ut Ka dalë - ka dalə
Vet du hvor jeg kan treffe han? Dini gjë se ku mund ta gjej? - dini ɟə sɛ ku mund ta ɟɛj?
Du kan ringe han på mobilen Mund ta merrni në telefon - mund ta mɛrni nə tɛlɛfɔn
Han er på jobb Ai është në punë - ai əʃtə nə punə
Han er hjemme Është në shtëpi - əʃtə nə ʃtəpi
( 0 stemmer )

Dine kommentarer er velkomne!

Vis kommentarer