Alfabet (Armensk)

1

 • Ա > Ազատ սենյակ ունե՞ք > Har dere et ledig rom?
  Play
 • Բ > Բաժակ > Glass
  Play
 • Գ > Գարեջուր > Øl
  Play
 • Դ > Դանակ > En kniv
  Play
 • Ե > Ե՞րբ ես եկել այստեղ > Når kom du hit?
  Play
 • Զ > Զրո > Null
  Play
 • Ը > Ընթրիք > Middag
  Play
 • Թ > Թեյ > Te
  Play
 • Ժ > Ժամը քանիսի՞ն ես դու մեկնում > Når drar du?
  Play
 • Ի > Ի՞նչ ազգության ես > Hvilken nasjonalitet har du?
  Play
 • Լ > Լավ միտք է > Det er en god idé
  Play
 • Խ > Խեցեմորթներ > Sjømat
  Play
 • Ծ > Ծնունդդ շնորհավոր > Gratulerer med dagen!
  Play
 • Կ > Կա ջուր կամ մրգի հյութ > De har vann eller jus
  Play
 • Հ > Հազար > Tusen
  Play
 • Ճ > Ճաշացանկը, խնդրեմ > Kan vi få menyen?
  Play
 • Մ > Մակարոնով > Med pasta
  Play
 • Յ > Յոթ > Sju
  Play
 • Ն > Նա իր տանն է > Han er hjemme
  Play
 • Շ > Շաբաթ > Lørdag
  Play
 • Ո > Ո՞ր երկրից ես > Hvor kommer du fra?
  Play
 • Չ > Չարժե: Բարի ճանապարհ > Det var så lite God tur!
  Play
 • Պ > Պահեստային ելք > Nødutgang
  Play
 • Ջ > Ջուր > Vann
  Play
 • Ռ > Ռեստորան > På restaurant
  Play
 • Ս > Սա գյուղ է > Det er en landsby
  Play
 • Վ > Վաթսուն > Seksti
  Play
 • Տ > Տաս > Ti
  Play
 • Ց > Ցանկանու՞մ ես մի տեղ գնալ այս երեկո > Vil du dra på byen i kveld?
  Play
 • Փ > Փաստաթղթեր > Identitetspapirer
  Play
 • Ք > Քաղաքի կենտրոն > Sentrum
  Play
 • Օ > Օգնության կետ > Førstehjelpsstasjon
  Play