Alfabet (Armensk)

1Ա
Ազատ սենյակ ունե՞ք
Har dere et ledig rom?
2Բ
Բաժակ
Glass
3Գ
Գարեջուր
Øl
4Դ
Դանակ
En kniv
5Ե
Ե՞րբ ես եկել այստեղ
Når kom du hit?
6Զ
Զրո
Null
7Ը
Ընթրիք
Middag
8Թ
Թեյ
Te
9Ժ
Ժամը քանիսի՞ն ես դու մեկնում
Når drar du?
10Ի
Ի՞նչ ազգության ես
Hvilken nasjonalitet har du?
11Լ
Լավ միտք է
Det er en god idé
12Խ
Խեցեմորթներ
Sjømat
13Ծ
Ծնունդդ շնորհավոր
Gratulerer med dagen!
14Կ
Կա ջուր կամ մրգի հյութ
De har vann eller jus
15Հ
Հազար
Tusen
16Ճ
Ճաշացանկը, խնդրեմ
Kan vi få menyen?
17Մ
Մակարոնով
Med pasta
18Յ
Յոթ
Sju
19Ն
Նա իր տանն է
Han er hjemme
20Շ
Շաբաթ
Lørdag
21Ո
Ո՞ր երկրից ես
Hvor kommer du fra?
22Չ
Չարժե: Բարի ճանապարհ
Det var så lite God tur!
23Պ
Պահեստային ելք
Nødutgang
24Ջ
Ջուր
Vann
25Ռ
Ռեստորան
På restaurant
26Ս
Սա գյուղ է
Det er en landsby
27Վ
Վաթսուն
Seksti
28Տ
Տաս
Ti
29Ց
Ցանկանու՞մ ես մի տեղ գնալ այս երեկո
Vil du dra på byen i kveld?
30Փ
Փաստաթղթեր
Identitetspapirer
31Ք
Քաղաքի կենտրոն
Sentrum
32Օ
Օգնության կետ
Førstehjelpsstasjon