Oversettelse - Tallene

Læring bretonsk - Tallene
www.loecsen.com

Norsk Bretonsk
Null Netra e-bet
En Unan
To Daou
Tre Tri
Fire Pevar
Fem Pemp
Seks C’hwec’h
Sju Seizh
Ǻtte Eizh
Ni Nav
Ti Dek
Elleve Unnek
Tolv Daouzek
Tretten Trizek
Fjorten Pevarzek
Femten Pemzek
Seksten C’hwezek
Sytten Seitek
Atten Triwec’h
Nitten Naontek
Tjue Ugent
Tjueen Unan warn-ugent
Tjueto Daou warn-ugent
Tjuetre Tri warn-ugent
Tjuefire Pevar warn-ugent
Tjuefem Pemp warn-ugent
Tjueseks C’hwec’h warn-ugent
Tjuesju Seizh warn-ugent
Tjueåtte Eizh warn-ugent
Tjueni Nav warn-ugent
Tretti Tregont
Trettien Unan ha tregont
Trettito Daou ha tregont
Trettitre Tri ha tregont
Trettifire Pevar ha tregont
Trettifem Pemp ha tregont
Trettiseks C’hwec’h ha tregont
Førti Daou-ugent
Femti Hanter-kant
Seksti Tri-ugent
Sytti Dek ha tri-ugent
Ǻtti Pevar-ugent
Nitti Dek ha pevar-ugent
Hundre Kant
Hundreogfem Kant pemp
To hundre Daou c’hant
Tre hundre Tri c’hant
Firehundre Pevar c’hant
Tusen Mil
Ett tusen fem hundre Mil pemp kant
To tusen Daou vil
Ti tusen Dek mil( 0 stemmer )

Dine kommentarer er velkomne!

Vis kommentarer