Oversettelse / Fargene


Læring dansk - Fargene
Læring dansk - Fargene
www.loecsen.com

Norsk Dansk
Jeg liker fargen på dette bordet Jeg kan godt lide dette bords farve
Det er rødt Den er rød
Blå Blå
Gul Gul
Hvit Hvid
Svart Sort
Grønn Grøn
Oransje Orange
Lilla Lilla
Grå Grå
( 0 stemmer )

Dine kommentarer er velkomne!

Vis kommentarer