+ 15 temaer
Viktige uttrykk, Samtale, Lete etter noen, Tidsanvisninger, Avskjed, Bar, Restaurant, Taxi, Transport, Hotell, Strand, Familie, Følelser, Ǻ lære, Fargene, Tallene, I tvilstilfeller,

Oversettelse / Tallene


Læring dansk - Tallene
Læring dansk - Tallene


Norsk Dansk
Null Nul
En En
To To
Tre Tre
Fire Fire
Fem Fem
Seks Seks
Sju Syv
Ǻtte Otte
Ni Ni
Ti Ti
Elleve Elleve
Tolv Tolv
Tretten Tretten
Fjorten Fjorten
Femten Femten
Seksten Seksten
Sytten Sytten
Atten Atten
Nitten Nitten
Tjue Tyve
Tjueen Enogtyve
Tjueto Toogtyve
Tjuetre Treogtyve
Tjuefire Fireogtyve
Tjuefem Femogtyve
Tjueseks Seksogtyve
Tjuesju Syvogtyve
Tjueåtte Otteogtyve
Tjueni Niogtyve
Tretti Tredive
Trettien Enogtredive
Trettito Toogtredive
Trettitre Treogtredive
Trettifire Fireogtredive
Trettifem Femogtredive
Trettiseks Seksogtredive
Førti Fyrre
Femti Halvtreds
Seksti Tres
Sytti Halvfjerds
Ǻtti Firs
Nitti Halvfems
Hundre Hundrede
Hundreogfem Ethundredeogfem
To hundre Tohundrede
Tre hundre Trehundrede
Firehundre Firehundrede
Tusen Tusind
Ett tusen fem hundre Ettusindfemhundrede
To tusen Totusind
Ti tusen Titusind

Loecsen Print

( 0 stemmer )

Dine kommentarer er velkomne!

Vis kommentarer