Oversettelse / Ǻ lære


Læring hebraisk - Ǻ lære
Læring hebraisk - Ǻ lære
www.loecsen.com

Norsk Hebraisk
Vil du lære litt norsk? ?אתה רוצה ללמוד כמה מילים - ata rotse lilmod kama mylym?
Ja, gjerne! כן, בסדר! - ken, beseder!
Hva heter det? איך זה נקרא - eyh ze nykra?
Det er et bord זה שולחן - ze shulhan
Et bord, forstår du? ?שולחן, אתה מבין - shulhan, ata mavyn?
Jeg forstår ikke אני לא מבין - any lo mevyn
Kan du gjenta, vær så snill? ?את יכולה לומר שוב בבקשה - at yhola lomar shuv bevakasha?
Kan du snakke litt saktere? את יכולה לדבר מעט לאט יותר - at yhola ledaber m'eat leat yoter?
Kan du skrive det, vær så snill? ?את יכולה לכתוב את זה בבקשה - at yhola lihtov et ze bevakasha?
Jeg har forstått הבנתי - hevanty
( 0 stemmer )

Dine kommentarer er velkomne!

Vis kommentarer