Alfabet (Japansk)

1

 • あ > さってに発ちます > Jeg drar i over i morgen
  Play
 • か > わりました > Jeg har forstått
  Play
 • さ > ようなら > Ha det
  Play
 • た > ま 会えますか? > Kan vi møtes igjen?
  Play
 • な > あたの国が すごい好きです > Jeg liker landet ditt godt
  Play
 • は > い > Ja
  Play
 • ま > た 会えますか? > Kan vi møtes igjen?
  Play
 • ら > いっしゃいませ! > Velkommen!
  Play
 • わ > かりました > Jeg har forstått
  Play
 • が > 彼 どこにいるか 知っていますか? > Vet du hvor jeg kan treffe han?
  Play
 • い > いえ > Nei
  Play
 • き > でますよ、いくら替えましょ うか? > Vi kan veksle for deg Hvor mye vil du veksle?
  Play
 • し > 嬉いです > Jeg er lykkelig
  Play
 • ち > あらです > Det er den veien
  Play
 • に > 何しますか? > Hva vil du ha ?
  Play
 • み > すません、 トイレはどこですか? > Unnskyld, hvor er toalettet?
  Play
 • り > あがとう、 とてもいい部屋ですね > Takk, rommet er veldig fint
  Play
 • び > 遊たいですね > Jeg har lyst til å ha det gøy
  Play
 • う > ん、喜んで > Ja, gjerne
  Play
 • く > いら かかりますか? > Hvor mye koster det?
  Play
 • す > みません、 トイレはどこですか? > Unnskyld, hvor er toalettet?
  Play
 • つ > い ここに着いたのですか? > Når kom du hit?
  Play
 • む > 飲 > Drikke
  Play
 • ゆ > っくりでいいですよ > Ta den tiden du trenger
  Play
 • る > 踊のに どこかいい所は ありますか? > Hvor kan vi gå ut og danse?
  Play
 • ぐ > 泳 > Svømme
  Play
 • け > 明まして おめでとう ございます! > Godt nyttår!
  Play
 • め > おでとうございます! > Gratulerer!
  Play
 • れ > あです > Det er det toget der
  Play
 • で > きますよ、いくら替えましょ うか? > Vi kan veksle for deg Hvor mye vil du veksle?
  Play
 • べ > 食る > Spise
  Play
 • お > めでとうございます! > Gratulerer!
  Play
 • こ > こから遠いですか? > Er det langt herfra?
  Play
 • そ > うですね > Jeg håper det
  Play
 • と > 水フルーツジュースがあります > De har vann eller jus
  Play
 • の > こテーブルの色が好きです > Jeg liker fargen på dette bordet
  Play
 • ほ > っといてください! > La meg være (i fred)
  Play
 • も > う少しゆっくり 話してくれますか? > Kan du snakke litt saktere?
  Play
 • よ > さうなら > Ha det
  Play
 • を > 何飲まれますか? > Hva vil du ha å drikke?
  Play
 • ん > う、喜んで > Ja, gjerne
  Play
 • ご > めんなさい! > Unnskyld!
  Play
 • ど > ういたしまして > Vær så god
  Play