( 0 stemmer )

Dine kommentarer er velkomne!

Vis kommentarer

+ 15 temaer
Viktige uttrykk, Samtale, Lete etter noen, Tidsanvisninger, Avskjed, Bar, Restaurant, Taxi, Transport, Hotell, Strand, Familie, Følelser, Ǻ lære, Fargene, Tallene, I tvilstilfeller,

Oversettelse / Bar


Læring kinesisk - Bar
Læring kinesisk - Bar


Norsk Kinesisk
I baren 酒吧 - jiǔbā
Vil du drikke noe ? 你要不要喝点什么? - nǐ yàobúyào hē diǎn shénme
Drikke 喝 - 
Glass 杯子 - bēizi
Det vil jeg gjerne 好的,谢谢 - hǎo de xièxiè
Hva vil du ha ? 你喝什么? - nǐ hē shénme
Hva har dere å drikke? 有些什么可以喝的? - yǒuxiē shénme kěyǐ hē de
De har vann eller jus 有矿泉水,还有果汁 - yǒu kuàngquánshuǐ háiyǒu guǒzhī
Vann 水 - shuǐ
Kan jeg få isbiter, vær så snill? 能加点冰块吗? - néng jiā diǎn bīng kuài ma
Isbiter 冰块 - bīng kuài
Kakao 巧克力 - qiǎokèlì
Melk 牛奶 - niúnǎi
Te 茶 - chá
Kaffe 咖啡 - kāfēi
Med sukker 加糖 - jiā táng
Med krem 加奶油 - jiā nǎiyóu
Vin 葡萄酒 - pútáojiǔ
Øl 啤酒 - píjiǔ
En kopp te, takk 请给我一杯茶 - qǐng gěi wǒ yī bēi chá
En øl, takk 请给我一杯啤酒 - qǐng gěi wǒ yī bēi píjiǔ
Hva vil du ha å drikke? 您想要喝什么? - nín xiǎngyào hē shénme
To kopper te, takk 请给我两杯茶 - qǐng gěi wǒ liǎng bēi chá
To øl, takk 请给我两杯啤酒 - qǐng gěi wǒ liǎng bēi píjiǔ
Ingenting, takk 什么也不用,谢谢 - shénme yě búyòng xièxiè
Skål! 为健康干杯! - wèi jiànkāng gānbēi
Kan vi få regningen, vær så snill? 我要买单 - wǒ yào mǎi dān
Hvor mye ble det? 一共多少钱? - yīgòng duōshǎo qián
Tjue euro 二十欧元 - èrshí ōuyuán
Jeg spanderer 我请你 - wǒ qǐng nǐ

Loecsen Print