Oversettelse / Ǻ lære


Læring nederlandsk - Ǻ lære
Læring nederlandsk - Ǻ lære
www.loecsen.com

Norsk Nederlandsk
Vil du lære litt norsk? Wil je enkele woorden leren?
Ja, gjerne! Okee!
Hva heter det? Hoe heet dat?
Det er et bord Dat is een tafel
Et bord, forstår du? Een tafel, begrijp je?
Jeg forstår ikke Ik begrijp het niet
Kan du gjenta, vær så snill? Kan je dat alsjeblieft herhalen?
Kan du snakke litt saktere? Kan je een beetje trager praten, alsjeblieft?
Kan du skrive det, vær så snill? Zou je dat kunnen opschrijven, alsjeblieft?
Jeg har forstått Ik heb het begrepen

Loecsen Print
( 0 stemmer )

Dine kommentarer er velkomne!

Vis kommentarer