Oversettelse / Ǻ lære


Læring portugisisk - Ǻ lære
Læring portugisisk - Ǻ lære
www.loecsen.com

Norsk Portugisisk
Vil du lære litt norsk? Queres aprender un pouco de vocabulário?
Ja, gjerne! Sim, de acordo!
Hva heter det? Como é que isto se chama?
Det er et bord É uma mesa
Et bord, forstår du? Uma mesa, compreendes?
Jeg forstår ikke Não compreendo
Kan du gjenta, vær så snill? Podes repetir por favor?
Kan du snakke litt saktere? Podes falar um pouco mais devagar?
Kan du skrive det, vær så snill? Podes escrever por favor?
Jeg har forstått Compreendi
( 0 stemmer )

Dine kommentarer er velkomne!

Vis kommentarer