Oversettelse / Ǻ lære


Læring serbisk - Ǻ lære
Læring serbisk - Ǻ lære
www.loecsen.com

Norsk Serbisk
Vil du lære litt norsk? Želiš li naučiti par reči? - jelich li naoutchiti par retchi
Ja, gjerne! Da, naravno! - da, naravno
Hva heter det? Šta je to? - chta yé to
Det er et bord To je sto - to yé sto
Et bord, forstår du? Sto. Razumeš? - sto. razoumech
Jeg forstår ikke Ne razumem - né razoumem
Kan du gjenta, vær så snill? Možeš li, molim te, ponoviti? - mojech li, molim te, ponoviti
Kan du snakke litt saktere? Možeš li, molim te, govoriti sporije? - mojech li, molim te, govoriti sporiye
Kan du skrive det, vær så snill? Možeš li to napisati, molim te? - moyech li to napisati, molim te
Jeg har forstått Razumeo sam - razoumeo sam
( 0 stemmer )

Dine kommentarer er velkomne!

Vis kommentarer