Oversettelse / Ǻ lære


Læring svensk - Ǻ lære
Læring svensk - Ǻ lære
www.loecsen.com

Norsk Svensk
Vil du lære litt norsk? Vill du lära dig några ord?
Ja, gjerne! Okej!
Hva heter det? Vad heter det?
Det er et bord Det är ett bord
Et bord, forstår du? Ett bord. Förstår du?
Jeg forstår ikke Jag förstår inte
Kan du gjenta, vær så snill? Kan du säga det en gång till?
Kan du snakke litt saktere? Kan du tala lite långsammare?
Kan du skrive det, vær så snill? Skulle du kunna skriva det?
Jeg har forstått Jag förstår
( 0 stemmer )

Dine kommentarer er velkomne!

Vis kommentarer