+ 15 temaer
Viktige uttrykk, Samtale, Lete etter noen, Tidsanvisninger, Avskjed, Bar, Restaurant, Taxi, Transport, Hotell, Strand, Familie, Følelser, Ǻ lære, Fargene, Tallene, I tvilstilfeller,

Oversettelse / Tallene


Læring thailandsk - Tallene
Læring thailandsk - Tallene


Norsk Thailandsk
Null ศูนย์ - Sun
En หนึ่ง - Nueng
To สอง - Song
Tre สาม - Sam
Fire สี่ - Si
Fem ห้า - Ha
Seks หก - Hok
Sju เจ็ด - Chet
Ǻtte แปด - Paet
Ni เก้า - Kao
Ti สิบ - Sip
Elleve สิบเอ็ด - Sip Et
Tolv สิบสอง - Sip Song
Tretten สิบสาม - Sip Sam
Fjorten สิบสี่ - Sip Si
Femten สิบห้า - Sip Ha
Seksten สิบหก - Sip Hok
Sytten สิบเจ็ด - Sip Chet
Atten สิบแปด - Sip Paet
Nitten สิบเก้า - Sip Kao
Tjue ยี่สิบ - Yisip
Tjueen ยี่สิบเอ็ด - Yisip Et
Tjueto ยี่สิบสอง - Yisip Song
Tjuetre ยี่สิบสาม - Yisip Sam
Tjuefire ยี่สิบสี่ - Yisip Si
Tjuefem ยี่สิบห้า - Yisip Ha
Tjueseks ยี่สิบหก - Yisip Hok
Tjuesju ยี่สิบเจ็ด - Yisip Chet
Tjueåtte ยี่สิบแปด - Yisip Paet
Tjueni ยี่สิบเก้า - Yisip Kao
Tretti สามสิบ - Samsip
Trettien สามสิบเอ็ด - Samsip Et
Trettito สามสิบสอง - Samsip Song
Trettitre สามสิบสาม - Samsip Sam
Trettifire สามสิบสี่ - Samsip Si
Trettifem สามสิบห้า - Samsip Ha
Trettiseks สามสิบหก - Samsip Hok
Førti สี่สิบ - Si Sip
Femti ห้าสิบ - Ha Sip
Seksti หกสิบ - Hok Sip
Sytti เจ็ดสิบ - Chet Sip
Ǻtti แปดสิบ - Paet Sip
Nitti เก้าสิบ - Kao Sip
Hundre หนึ่งร้อย - Nueng Roi
Hundreogfem หนึ่งร้อยห้า - Nueng Roi Ha
To hundre สองร้อย - Song Roi
Tre hundre สามร้อย - Sam Roi
Firehundre สี่ร้อย - Si Roi
Tusen หนึ่งพัน - Nueng Phan
Ett tusen fem hundre หนึ่งพันห้าร้อย - Nueng Phan Ha Roi
To tusen สองพัน - Song Phan
Ti tusen หนึ่งหมื่น - Nueng Muen

Loecsen Print

( 0 stemmer )

Dine kommentarer er velkomne!

Vis kommentarer