Oversettelse / Ǻ lære


Læring ukrainsk - Ǻ lære
Læring ukrainsk - Ǻ lære
www.loecsen.com

Norsk Ukrainsk
Vil du lære litt norsk? Ти хочеш вивчити декілька слів? - Ty khotchech vyvtchyty dekil'ka sliv?
Ja, gjerne! Так, звичайно! - Tak, zvytchajno!
Hva heter det? Як це називається? - Jak tse nazyvajet'sja?
Det er et bord Це стіл - Tse stil
Et bord, forstår du? Стіл, розумієш? - Stil, rozumijech?
Jeg forstår ikke Я не розумію - Ja ne rozumiju
Kan du gjenta, vær så snill? Повтори, будь ласка - Povtory, bud' laska
Kan du snakke litt saktere? Чи не міг би ти говорити повільніше? - Tchy ne migh by ty govoryty povil'niche?
Kan du skrive det, vær så snill? Чи не зміг би ти це написати? - Tchy ne zmigh by ty tse napysaty?
Jeg har forstått Зрозуміло - Zrozumilo
( 0 stemmer )

Dine kommentarer er velkomne!

Vis kommentarer