+ 15 motywów
Słownictwo podstawowe, Rozmowa, Szukamy kogoś, Określanie czasu, Rozstanie, Bar, Restauracja, Taxi, Transport, Hotel, Pantai, Rodzina, Uczucia, Nauka, Kolory, Liczby, W razie problemów ,

Tłumaczenie / Liczby


Naucz się Łotewski - Liczby
Naucz się Łotewski - Liczby


Polski Łotewski
Zero Nulle
Jeden Viens
Dwa Divi
Trzy Trīs
Cztery Četri
Pięć Pieci
Sześć Seši
Siedem Septiņi
Osiem Astoņi
Dziewięć Deviņi
Dziesięć Desmit
Jedenaście Vienpadsmit
Dwanaście Divpadsmit
Trzynaście Trīspadsmit
Czternaście Četrpadsmit
Piętnaście Piecpadsmit
Szesnaście Sešpadsmit
Siedemnaście Septiņpadsmit
Osiemnaście Astoņpadsmit
Dziewiętnaście Deviņpadsmit
Dwadzieścia Divdesmit
Dwadzieścia jeden Divdesmit viens
Dwadzieścia dwa Divdesmit divi
Dwadzieścia trzy Divdesmit trīs
Dwadzieścia cztery Divdesmit četri
Dwadzieścia pięć Divdesmit pieci
Dwadzieścia sześć Divdesmit seši
Dwadzieścia siedem Divdesmit septiņi
Dwadzieścia osiem Divdesmit astoņi
Dwadzieścia dziewięć Divdesmit deviņi
Trzydzieści Trīsdesmit
Trzydzieści jeden Trīsdesmit viens
Trzydzieści dwa Trīsdesmit divi
Trzydzieści trzy Trīsdesmit trīs
Trzydzieści cztery Trīsdesmit četri
Trzydzieści pięć Trīsdesmit pieci
Trzydzieści sześć Trīsdesmit seši
Czterdzieści Četrdesmit
Pięćdziesiąt Piecdesmit
Sześćdziesiąt Sešdesmit
Siedemdziesiąt Septiņdesmit
Osiemdziesiąt Astoņdesmit
Dziewięćdziesiąt Deviņdesmit
Sto Simts
Sto pięć Simts pieci
Dwieście Divi simti
Trzysta Trīs simti
Czterysta Četri simti
Tysiąc Tūkstotis
Tysiąc pięćset Tūkstotis pieci simti
Dwa tysiące Divi tūkstoši
Dziesięć tysięcy Desmit tūkstoši

Loecsen Print

( 0 głosów )

Twoje komentarze są mile widziane!

Pokaż komentarze