Tłumaczenie / W razie problemów


Naucz się angielski - W razie problemów
Naucz się angielski - W razie problemów
www.loecsen.com

Polski Angielski
Mogłaby mi pani pomóc? Can you help me, please?
Zgubiłem się I'm lost
Co dla pani? What would you like?
Co się stało? What happened?
Gdzie mogę znaleźć tłumacza? Where could I find an interpreter?
Gdzie jest najbliższa apteka? Where is the nearest chemist's shop?
Mogłaby pani wezwać lekarza? Can you call a doctor, please
Czy przyjmuje pan teraz jakieś leki? Which kind of treatment are you undergoing at the moment?
Szpital a hospital
Apteka a chemist's
Lekarz a doctor
Służby medyczne Medical department
Zgubiłem moje dokumenty I lost my papers
Skradziono mi moje dokumenty My papers have been stolen
Biuro Rzeczy Znalezionych Lost-property office
Punkt pierwszej pomocy First-aid station
Wyjście ewakuacyjne Emergency exit
Policja The police
Dokumenty Papers
Pieniądze Money
Paszport Passport
Bagaż Luggage
Już dosyć! Nie, dziękuję! I'm ok, thanks
Proszę mnie zostawić w spokoju! Leave me alone!
Proszę odejść! Go away!
10.0/10 (1 głosów)

Twoje komentarze są mile widziane!

Pokaż komentarze