Tłumaczenie / Liczby


Naucz się arabski (marokański) - Liczby
Naucz się arabski (marokański) - Liczby
www.loecsen.com

Polski Arabski (marokański)
Zero زيرو - zirou
Jeden واحد - wahed sahbi
Dwa جوج - jouj atay afak?
Trzy تلاتة - tlata
Cztery ربعة - rab'aa
Pięć خمسة - khamsa
Sześć ستة - s'tta
Siedem سبعة - sab'aa
Osiem تمنية - t'm'n'ya
Dziewięć تسعة - t's'oud
Dziesięć عشرة - achra
Jedenaście حضاش - hdach
Dwanaście طناش - tnach
Trzynaście تلطاش - tltach
Czternaście ربعطاش - rbaetach
Piętnaście خمسطاش - khamstach
Szesnaście سطاش - stach
Siedemnaście سبعطاش - sbaetach
Osiemnaście تمنطاش - tmantach
Dziewiętnaście تسعطاش - tsaetach
Dwadzieścia عشرين - echrin
Dwadzieścia jeden واحد أو عشرين - wahid ou ichrin
Dwadzieścia dwa تنين او عشرين - tnin ou ichrin
Dwadzieścia trzy تلاتة او عشرين - tlata ou ichrin
Dwadzieścia cztery ربعة او عشرين - rab'aa ou ichrin
Dwadzieścia pięć خمسة أو عشرين - khamsa ou ichrin
Dwadzieścia sześć ستة او عشرين - setta ou ichrin
Dwadzieścia siedem سبعة او عشرين - sab'aa ou ichrin
Dwadzieścia osiem تمنية او عشرين - tmanya ou ichrin
Dwadzieścia dziewięć تسعة او عشرين - tis'aa ou ichrin
Trzydzieści تلاتين - tlatin
Trzydzieści jeden واحد أو تلاتين - wahid ou tlatin
Trzydzieści dwa تنين او تلاتين - tnin ou tlatin
Trzydzieści trzy تلاتة او تلاتين - tlata ou tlatin
Trzydzieści cztery ربعة او تلاتين - rab'aa ou tlatin
Trzydzieści pięć خمسة أو تلاتين - khamsa ou tlatin
Trzydzieści sześć ستة او تلاتين - sitta ou tlatin
Czterdzieści ربعين - rab'in
Pięćdziesiąt خمسين - khamssin
Sześćdziesiąt ستين - sittin
Siedemdziesiąt سبعين - sab'in
Osiemdziesiąt تمانين - t'manin
Dziewięćdziesiąt تسعين - tis'in
Sto ميا - m'ya
Sto pięć ميا او خمسين - m'ya ou khamsin
Dwieście ميتين - mitin
Trzysta تلت ميا - t'l't m'ya
Czterysta ربع ميا - r'ba'e m'ya
Tysiąc ألف - alf
Tysiąc pięćset ألف أو خمس ميا - alf ou khamsemya
Dwa tysiące ألفين - alfayn
Dziesięć tysięcy عشرالاف - achralaf
( 0 głosów )

Twoje komentarze są mile widziane!

Pokaż komentarze