Tłumaczenie / Liczby


Naucz się birmański - Liczby
Naucz się birmański - Liczby
www.loecsen.com

Polski Birmański
Zero သုည / ၀ - thoN ŋya
Jeden တစ္ / ၁ - titʔ
Dwa ႏွစ္ / ၂ - nhit'
Trzy သံုး / ၃ - thouN
Cztery ေလး / ၄ - léi
Pięć ငါး / ၅ - ŋa
Sześć ေျခာက္ / ၆ - chaukʔ
Siedem ခုႏွစ္ / ၇ - kouN nhit'
Osiem ရွစ္ / ၈ - chit ?
Dziewięć ကိုး / ၉ - ko
Dziesięć တစ္ဆယ္ / ၁၀ - thit sai
Jedenaście ဆယ့္တစ္ / ၁၁ - seʔ titʔ
Dwanaście ဆယ့္ႏွစ္ / ၁၂ - seʔ nhit'
Trzynaście ဆယ့္သံုး / ၁၃ - seʔthouN
Czternaście တစ္ဆယ့္ေလး / ၁၄ - seʔ léi
Piętnaście တစ္ဆယ့္ငါး / ၁၅ - seʔ ŋa
Szesnaście တစ္ဆယ့္ေျခာက္ / ၁၆ - seʔ chaukʔ
Siedemnaście တစ္ဆယ့္ခုႏွစ္ / ၁၇ - seʔ kouN nhit
Osiemnaście တစ္ဆယ့္ရွစ္ / ၁၈ - seʔ chitʔ
Dziewiętnaście ဆယ့္ကိုး / ၁၉ - Seʔ ko
Dwadzieścia ႏွစ္ဆယ္ / ၂၀ - nhit sai
Dwadzieścia jeden ႏွစ္ဆယ့္တစ္ / ၂၁ - nhit seʔ titʔ
Dwadzieścia dwa ႏွစ္ဆယ့္ႏွစ္ / ၂၂ - nhit seʔ nhit'
Dwadzieścia trzy ႏွစ္ဆယ့္သံုး / ၂၃ - nhit seʔ thouN
Dwadzieścia cztery ႏွစ္ဆယ့္ေလး / ၂၄ - nhit seʔ léi
Dwadzieścia pięć ႏွစ္ဆယ့္ငါး / ၂၅ - nhit seʔ ŋa
Dwadzieścia sześć ႏွစ္ဆယ့္ေျခာက္ / ၂၆ - nhit seʔ chauk
Dwadzieścia siedem ႏွစ္ဆယ့္ခုႏွစ္ / ၂၇ - nhit seʔ kouN nhit
Dwadzieścia osiem ႏွစ္ဆယ့္ရွစ္ / ၂၈ - nhit seʔ chitʔ
Dwadzieścia dziewięć ႏွစ္ဆယ့္ကိုး / ၂၉ - nhit seʔ ko
Trzydzieści သံုးဆယ္ / ၃၀ - thouN sai
Trzydzieści jeden သံုးဆယ့္တစ္ / ၃၁ - thouN seʔ titʔ
Trzydzieści dwa သံုးဆယ့္ႏွစ္ / ၃၂ - thouN seʔ nhit
Trzydzieści trzy သံုးဆယ့္သံုး / ၃၃ - thouN seʔ thouN
Trzydzieści cztery သံုးဆယ့္ေလး / ၃၄ - thouN seʔ léi
Trzydzieści pięć သံုးဆယ့္ငါး / ၃၅ - thouN seʔ ŋa
Trzydzieści sześć သံုးဆယ့္ေျခာက္ / ၃၆ - thouN seʔ chauk
Czterdzieści ေလးဆယ္ / ၄၀ - léi sai
Pięćdziesiąt ငါးဆယ္ / ၅၀ - ŋa sai
Sześćdziesiąt ေျခာက္ဆယ္ / ၆၀ - chauk sai
Siedemdziesiąt ခုႏွစ္ဆယ္ / ၇၀ - kouN nhit' sai
Osiemdziesiąt ရွစ္ဆယ္ / ၈၀ - chit ? Sai
Dziewięćdziesiąt ကိုးဆယ္ / ၉၀ - ko sai
Sto တစ္ရာ / ၁၀၀ - titʔ ya
Sto pięć တစ္ရာ့ငါး / ၁၀၅ - titʔ ya ŋa
Dwieście ႏွစ္ရာ / ၂၀၀ - nhit ya
Trzysta သံုးရာ / ၃၀၀ - thouN ya
Czterysta ေလးရာ / ၄၀၀ - léi ya
Tysiąc တစ္ေထာင္ / ၁၀၀၀ - titʔ taung
Tysiąc pięćset တစ္ေထာင့္ငါးရာ / ၁၅၀၀ - titʔ taung ŋa ya
Dwa tysiące ႏွစ္ေထာင္ / ၂၀၀၀ - nhit taung
Dziesięć tysięcy တစ္ေသာင္း / ၁၀၀၀၀ - titʔ thaung

Loecsen Print
( 0 głosów )

Twoje komentarze są mile widziane!

Pokaż komentarze