Tłumaczenie / Liczby


Naucz się bretoński - Liczby
Naucz się bretoński - Liczby
www.loecsen.com

Polski Bretoński
Zero Netra e-bet
Jeden Unan
Dwa Daou
Trzy Tri
Cztery Pevar
Pięć Pemp
Sześć C’hwec’h
Siedem Seizh
Osiem Eizh
Dziewięć Nav
Dziesięć Dek
Jedenaście Unnek
Dwanaście Daouzek
Trzynaście Trizek
Czternaście Pevarzek
Piętnaście Pemzek
Szesnaście C’hwezek
Siedemnaście Seitek
Osiemnaście Triwec’h
Dziewiętnaście Naontek
Dwadzieścia Ugent
Dwadzieścia jeden Unan warn-ugent
Dwadzieścia dwa Daou warn-ugent
Dwadzieścia trzy Tri warn-ugent
Dwadzieścia cztery Pevar warn-ugent
Dwadzieścia pięć Pemp warn-ugent
Dwadzieścia sześć C’hwec’h warn-ugent
Dwadzieścia siedem Seizh warn-ugent
Dwadzieścia osiem Eizh warn-ugent
Dwadzieścia dziewięć Nav warn-ugent
Trzydzieści Tregont
Trzydzieści jeden Unan ha tregont
Trzydzieści dwa Daou ha tregont
Trzydzieści trzy Tri ha tregont
Trzydzieści cztery Pevar ha tregont
Trzydzieści pięć Pemp ha tregont
Trzydzieści sześć C’hwec’h ha tregont
Czterdzieści Daou-ugent
Pięćdziesiąt Hanter-kant
Sześćdziesiąt Tri-ugent
Siedemdziesiąt Dek ha tri-ugent
Osiemdziesiąt Pevar-ugent
Dziewięćdziesiąt Dek ha pevar-ugent
Sto Kant
Sto pięć Kant pemp
Dwieście Daou c’hant
Trzysta Tri c’hant
Czterysta Pevar c’hant
Tysiąc Mil
Tysiąc pięćset Mil pemp kant
Dwa tysiące Daou vil
Dziesięć tysięcy Dek mil
( 0 głosów )

Twoje komentarze są mile widziane!

Pokaż komentarze