Tłumaczenie / Określanie czasu


Naucz się chiński - Określanie czasu
Naucz się chiński - Określanie czasu


Polski Chiński
Kiedy tu przyjechałeś? 你什么时候到的? - nǐ shénmēshíhòu dào de
Dzisiaj 今天 - jīntiān
Wczoraj 昨天 - zuótiān
Dwa dni temu 两天前 - liǎng tiān qián
Ile czasu zostajesz? 你呆多久呢? - nǐ dāi duōjiǔ ne
Wyjeżdżam jutro 我明天走 - wǒ míngtiān zǒu
Wyjeżdżam pojutrze 我后天走 - wǒ hòutiān zǒu
Wyjeżdżam za trzy dni 我三天后走 - wǒ sān tiān hòu zǒu
Poniedziałek 星期一 - xīngqīyī
Wtorek 星期二 - xīngqīèr
Środa 星期三 - xīngqīsān
Czwartek 星期四 - xīngqīsì
Piątek 星期五 - xīngqīwǔ
Sobota 星期六 - xīngqīliù
Niedziela 星期天 - xīngqītiān
Styczeń 1月 - yī yuè
Luty 2月 - èr yuè
Marzec 3月 - sān yuè
Kwiecień 4月 - sì yuè
Maj 5月 - wǔ yuè
Czerwiec 6月 - liù yuè
Lipiec 7月 - qī yuè
Sierpień 8月 - bā yuè
Wrzesień 9月 - jiǔ yuè
Październik 10月 - shí yuè
Listopad 11月 - shí yī yuè
Grudzień 12月 - shí èr yuè
O której godzinie wyjeżdżasz? 你几点出发? - nǐ jǐ diǎn chūfā
Rano, o godzinie ósmej 早晨...八点 - zǎochen bā diǎn
Rano, o godzinie ósmej piętnaście 早晨... 八点十五分 - zǎochen bā diǎn shíwǔ fēn
Rano, o godzinie ósmej trzydzieści 早晨... 八点三十分 - zǎochen bā diǎn sānshí fēn
Rano, o godzinie ósmej czterdzieści pięć 早晨... 八点四十五分 - zǎochen bā diǎn sìshí wǔ fēn
Wieczorem, o godzinie osiemnastej 晚上... 十八点 - wǎnshàng shí bā diǎn
Jestem spóźniony 我迟到了 - wǒ chídào le

Loecsen Print

( 0 głosów )

Twoje komentarze są mile widziane!

Pokaż komentarze