Tłumaczenie / Uczucia


Naucz się chiński - Uczucia
Naucz się chiński - Uczucia
www.loecsen.com

Polski Chiński
Bardzo lubię twój kraj 我很喜欢你的国家 - wǒ hěn xǐhuān nǐde guójiā
Kocham cię 我喜欢你 - wǒxǐhuānnǐ
Jestem szczęśliwy 我很幸福 - wǒ hěn xìngfú
Jestem smutny 我很难过 - wǒ hěn nánguò
Dobrze mi tutaj 我在这里感觉很好 - wǒ zài zhèlǐ gǎnjué hěn hǎo
Zimno mi 我很冷 - wǒ hěn lěng
Gorąco mi 我很热 - wǒ hěn rè
To jest za duże 太大了 - tài dà le
To jest za małe 太小了 - tài xiǎo le
To jest idealne 非常好 - fēicháng hǎo
Chcesz gdzieś wyjść wieczorem? 今晚你想出去吗? - jīn wǎn nǐ xiǎng chūqù ma
Chciałbym gdzieś wyjść wieczorem 我今晚想出去 - wǒ jīn wǎn xiǎng chūqù
To dobry pomysł 这是个好主意 - zhè shì gè hǎo zhǔyì
Chcę się trochę rozerwać 我想好好玩玩 - wǒ xiǎng hǎo hǎowán wán
To nie jest dobry pomysł 这不是个好主意 - zhè búshì gè hǎo zhǔyì
Nie chce mi się wychodzić wieczorem 今晚我不想出去 - jīn wǎn wǒ bù xiǎng chūqù
Chcę trochę odpocząć 我想休息 - wǒ xiǎng xiūxi
Czy chcesz trochę poćwiczyć? 你想做运动吗? - nǐ xiǎng zuò yùndòng ma
Tak, muszę się odprężyć! 是的,我想好好放松一下! - shìde wǒ xiǎng hǎo hǎo fàngsōng yīxià
Gram w tenisa 我打网球 - wǒ dǎ wǎngqiú
Nie dziękuję, jestem trochę zmęczony 不,谢谢,我很累 - bù, xièxiè wǒ hěn lèi
( 0 głosów )

Twoje komentarze są mile widziane!

Pokaż komentarze