Tłumaczenie / Liczby


Naucz się czeski - Liczby
Naucz się czeski - Liczby
www.loecsen.com

Polski Czeski
Zero Nula
Jeden Jedna
Dwa Dva
Trzy Tři
Cztery Čtyři
Pięć Pět
Sześć Šest
Siedem Sedm
Osiem Osm
Dziewięć Devět
Dziesięć Deset
Jedenaście Jedenáct
Dwanaście Dvanáct
Trzynaście Třináct
Czternaście Čtrnáct
Piętnaście Patnáct
Szesnaście Šestnáct
Siedemnaście Sedmnáct
Osiemnaście Osmnáct
Dziewiętnaście Devatenáct
Dwadzieścia Dvacet
Dwadzieścia jeden Dvacet jedna
Dwadzieścia dwa Dvacet dva
Dwadzieścia trzy Dvacet tři
Dwadzieścia cztery Dvacet čtyři
Dwadzieścia pięć Dvacet pět
Dwadzieścia sześć Dvacet šest
Dwadzieścia siedem Dvacet sedm
Dwadzieścia osiem Dvacet osm
Dwadzieścia dziewięć Dvacet devět
Trzydzieści Třicet
Trzydzieści jeden Třicet jedna
Trzydzieści dwa Třicet dva
Trzydzieści trzy Třicet tři
Trzydzieści cztery Třicet čtyři
Trzydzieści pięć Třicet pět
Trzydzieści sześć Třicet šest
Czterdzieści Čtyřicet
Pięćdziesiąt Padesát
Sześćdziesiąt Šedesát
Siedemdziesiąt Sedmdesát
Osiemdziesiąt Osmdesát
Dziewięćdziesiąt Devadesát
Sto Sto
Sto pięć Sto pět
Dwieście Dvě stě
Trzysta Tři sta
Czterysta Čtyři sta
Tysiąc Tisíc
Tysiąc pięćset Tisíc pět set
Dwa tysiące Dva tisíce
Dziesięć tysięcy Deset tisíc
( 0 głosów )

Twoje komentarze są mile widziane!

Pokaż komentarze