Tłumaczenie / Nauka


Naucz się duński - Nauka
Naucz się duński - Nauka
www.loecsen.com

Polski Duński
Chcesz się nauczyć kilku słów? Skal jeg lære dig nogen nye ord?
Tak, chcę Ja, det må du gerne
Jak to się nazywa? Hvad hedder det ?
To jest stół Det er et bord
Stół, rozumiesz? Et bord, forstår du ?
Nie rozumiem Jeg forstår det ikke
Możesz powtórzyć? Vil du være sød at gentage ?
Czy możesz mówić trochę wolniej? Kan du snakke lidt langsommere
Możesz to napisać? kan du skrive det tak ?
Zrozumiałem Jeg har forstået
( 0 głosów )

Twoje komentarze są mile widziane!

Pokaż komentarze