Tłumaczenie / Liczby


Naucz się duński - Liczby
Naucz się duński - Liczby
www.loecsen.com

Polski Duński
Zero Nul
Jeden En
Dwa To
Trzy Tre
Cztery Fire
Pięć Fem
Sześć Seks
Siedem Syv
Osiem Otte
Dziewięć Ni
Dziesięć Ti
Jedenaście Elleve
Dwanaście Tolv
Trzynaście Tretten
Czternaście Fjorten
Piętnaście Femten
Szesnaście Seksten
Siedemnaście Sytten
Osiemnaście Atten
Dziewiętnaście Nitten
Dwadzieścia Tyve
Dwadzieścia jeden Enogtyve
Dwadzieścia dwa Toogtyve
Dwadzieścia trzy Treogtyve
Dwadzieścia cztery Fireogtyve
Dwadzieścia pięć Femogtyve
Dwadzieścia sześć Seksogtyve
Dwadzieścia siedem Syvogtyve
Dwadzieścia osiem Otteogtyve
Dwadzieścia dziewięć Niogtyve
Trzydzieści Tredive
Trzydzieści jeden Enogtredive
Trzydzieści dwa Toogtredive
Trzydzieści trzy Treogtredive
Trzydzieści cztery Fireogtredive
Trzydzieści pięć Femogtredive
Trzydzieści sześć Seksogtredive
Czterdzieści Fyrre
Pięćdziesiąt Halvtreds
Sześćdziesiąt Tres
Siedemdziesiąt Halvfjerds
Osiemdziesiąt Firs
Dziewięćdziesiąt Halvfems
Sto Hundrede
Sto pięć Ethundredeogfem
Dwieście Tohundrede
Trzysta Trehundrede
Czterysta Firehundrede
Tysiąc Tusind
Tysiąc pięćset Ettusindfemhundrede
Dwa tysiące Totusind
Dziesięć tysięcy Titusind

Loecsen Print
( 0 głosów )

Twoje komentarze są mile widziane!

Pokaż komentarze