Tłumaczenie / Określanie czasu


Naucz się duński - Określanie czasu
Naucz się duński - Określanie czasu
www.loecsen.com

Polski Duński
Kiedy tu przyjechałeś? Hvornår kom du hertil ?
Dzisiaj I dag
Wczoraj I går
Dwa dni temu For to dage siden
Ile czasu zostajesz? Hvor længe bliver du ?
Wyjeżdżam jutro Jeg tager af sted i morgen
Wyjeżdżam pojutrze Jeg tager af sted i overmorgen
Wyjeżdżam za trzy dni Jeg tager afsted om tre dage
Poniedziałek Mandag
Wtorek Tirsdag
Środa Onsdag
Czwartek Torsdag
Piątek Fredag
Sobota Lørdag
Niedziela Søndag
Styczeń Januar
Luty Februar
Marzec Marts
Kwiecień April
Maj Maj
Czerwiec Juni
Lipiec Juli
Sierpień August
Wrzesień September
Październik Oktober
Listopad November
Grudzień December
O której godzinie wyjeżdżasz? Hvad tid tager du afsted ?
Rano, o godzinie ósmej Klokken otte om morgenen
Rano, o godzinie ósmej piętnaście Klokken kvart over otte om morgenen
Rano, o godzinie ósmej trzydzieści Klokken halvni om morgenen
Rano, o godzinie ósmej czterdzieści pięć Klokken kvart i ni om morgenen
Wieczorem, o godzinie osiemnastej Klokken seks om aftenen
Jestem spóźniony Jeg er forsinket
( 0 głosów )

Twoje komentarze są mile widziane!

Pokaż komentarze