10.0/10 (1 głosów)

Twoje komentarze są mile widziane!

Pokaż komentarze

+ 15 motywów
Słownictwo podstawowe, Rozmowa, Szukamy kogoś, Określanie czasu, Rozstanie, Bar, Restauracja, Taxi, Transport, Hotel, Pantai, Rodzina, Uczucia, Nauka, Kolory, Liczby, W razie problemów ,

Tłumaczenie / Liczby


Naucz się francuski - Liczby
Naucz się francuski - Liczby


Polski Francuski
Zero Zéro
Jeden Un
Dwa Deux
Trzy Trois
Cztery Quatre
Pięć Cinq
Sześć Six
Siedem Sept
Osiem Huit
Dziewięć Neuf
Dziesięć Dix
Jedenaście Onze
Dwanaście Douze
Trzynaście Treize
Czternaście Quatorze
Piętnaście Quinze
Szesnaście Seize
Siedemnaście Dix-sept
Osiemnaście Dix-huit
Dziewiętnaście Dix-neuf
Dwadzieścia Vingt
Dwadzieścia jeden Vingt-et-un
Dwadzieścia dwa Vingt-deux
Dwadzieścia trzy Vingt-trois
Dwadzieścia cztery Vingt-quatre
Dwadzieścia pięć Vingt-cinq
Dwadzieścia sześć Vingt-six
Dwadzieścia siedem Vingt-sept
Dwadzieścia osiem Vingt-huit
Dwadzieścia dziewięć Vingt-neuf
Trzydzieści Trente
Trzydzieści jeden Trente-et-un
Trzydzieści dwa Trente-deux
Trzydzieści trzy Trente-trois
Trzydzieści cztery Trente-quatre
Trzydzieści pięć Trente-cinq
Trzydzieści sześć Trente-six
Czterdzieści Quarante
Pięćdziesiąt Cinquante
Sześćdziesiąt Soixante
Siedemdziesiąt Soixante-dix
Osiemdziesiąt Quatre-vingts
Dziewięćdziesiąt Quatre-vingt-dix
Sto Cent
Sto pięć Cent-cinq
Dwieście Deux-cents
Trzysta Trois-cents
Czterysta Quatre-cents
Tysiąc Mille
Tysiąc pięćset Mille-cinq-cents
Dwa tysiące Deux-mille
Dziesięć tysięcy Dix-mille

Loecsen Print