Tłumaczenie / Określanie czasu


Naucz się francuski - Określanie czasu
Naucz się francuski - Określanie czasu
www.loecsen.com

Polski Francuski
Kiedy tu przyjechałeś? Quand est-ce que tu es arrivé ici ?
Dzisiaj Aujourd'hui
Wczoraj Hier
Dwa dni temu Il y a deux jours
Ile czasu zostajesz? Tu restes combien de temps ?
Wyjeżdżam jutro Je repars demain
Wyjeżdżam pojutrze Je repars après-demain
Wyjeżdżam za trzy dni Je repars dans trois jours
Poniedziałek Lundi
Wtorek Mardi
Środa Mercredi
Czwartek Jeudi
Piątek Vendredi
Sobota Samedi
Niedziela Dimanche
Styczeń Janvier
Luty Février
Marzec Mars
Kwiecień Avril
Maj Mai
Czerwiec Juin
Lipiec Juillet
Sierpień Août
Wrzesień Septembre
Październik Octobre
Listopad Novembre
Grudzień Décembre
O której godzinie wyjeżdżasz? Tu pars à quelle heure ?
Rano, o godzinie ósmej Le matin, à huit heures
Rano, o godzinie ósmej piętnaście Le matin, à huit heures quinze
Rano, o godzinie ósmej trzydzieści Le matin, à huit heures trente
Rano, o godzinie ósmej czterdzieści pięć Le matin, à huit heures quarante cinq
Wieczorem, o godzinie osiemnastej Le soir, à dix-huit heures
Jestem spóźniony Je suis en retard
10.0/10 (1 głosów)

Twoje komentarze są mile widziane!

Pokaż komentarze