( 0 głosów )

Twoje komentarze są mile widziane!

Pokaż komentarze

+ 15 motywów
Słownictwo podstawowe, Rozmowa, Szukamy kogoś, Określanie czasu, Rozstanie, Bar, Restauracja, Taxi, Transport, Hotel, Pantai, Rodzina, Uczucia, Nauka, Kolory, Liczby, W razie problemów ,

Tłumaczenie / Liczby


Naucz się indonezyjski - Liczby
Naucz się indonezyjski - Liczby


Polski Indonezyjski
Zero Enol
Jeden Satu
Dwa Dua
Trzy Tiga
Cztery Empat
Pięć Lima
Sześć Enam
Siedem Tujuh
Osiem Delapan
Dziewięć Sembilan
Dziesięć Sepuluh
Jedenaście Sebelas
Dwanaście Dua belas
Trzynaście Tiga belas
Czternaście Empat belas
Piętnaście Lima belas
Szesnaście Enam belas
Siedemnaście Tujuh belas
Osiemnaście Delapan belas
Dziewiętnaście Sembilan belas
Dwadzieścia Dua puluh
Dwadzieścia jeden Dua puluh satu
Dwadzieścia dwa Dua puluh dua
Dwadzieścia trzy Dua puluh tiga
Dwadzieścia cztery Dua puluh empat
Dwadzieścia pięć Dua puluh lima
Dwadzieścia sześć Dua puluh enam
Dwadzieścia siedem Dua puluh tujuh
Dwadzieścia osiem Dua puluh delapan
Dwadzieścia dziewięć Dua pulu sembilan
Trzydzieści Tiga puluh
Trzydzieści jeden Tiga puluh satu
Trzydzieści dwa Tiga puluh dua
Trzydzieści trzy Tiga puluh tiga
Trzydzieści cztery Tiga puluh empat
Trzydzieści pięć Tiga puluh lima
Trzydzieści sześć Tigu puluh enam
Czterdzieści Empat pulu
Pięćdziesiąt Lima puluh
Sześćdziesiąt Enam puluh
Siedemdziesiąt Tujuh puluh
Osiemdziesiąt Delapan puluh
Dziewięćdziesiąt Sembilan puluh
Sto Seratus
Sto pięć Seratu lima
Dwieście Dua ratus
Trzysta Tiga ratus
Czterysta Empat ratus
Tysiąc Seribu
Tysiąc pięćset Seribu lima ratus
Dwa tysiące Dua ribu
Dziesięć tysięcy Sepuluh ribu

Loecsen Print