Tłumaczenie / Liczby


Naucz się japoński - Liczby
Naucz się japoński - Liczby
www.loecsen.com

Polski Japoński
Zero ゼロ - zero
Jeden 一 - ichi
Dwa 二 - ni
Trzy 三 - san
Cztery 四 - yon
Pięć 五 - go
Sześć 六 - roku
Siedem 七 - nana
Osiem 八 - hachi
Dziewięć 九 - kyū
Dziesięć 十 - 
Jedenaście 十一 - jū ichi
Dwanaście 十二 - jū ni
Trzynaście 十三 - jū san
Czternaście 十四 - jū shi
Piętnaście 十五 - jū go
Szesnaście 十六 - jū roku
Siedemnaście 十七 - jū nana
Osiemnaście 十八 - jū hachi
Dziewiętnaście 十九 - jū kyū
Dwadzieścia 二十 - ni jū
Dwadzieścia jeden 二十一 - ni jū ichi
Dwadzieścia dwa 二十二 - ni jū ni
Dwadzieścia trzy 二十三 - ni jū san
Dwadzieścia cztery 二十四 - ni jū yon
Dwadzieścia pięć 二十五 - ni jū go
Dwadzieścia sześć 二十六 - ni jū roku
Dwadzieścia siedem 二十七 - ni jū nana
Dwadzieścia osiem 二十八 - ni jū hachi
Dwadzieścia dziewięć 二十九 - ni jū kyū
Trzydzieści 三十 - san jū
Trzydzieści jeden 三十一 - san jū ichi
Trzydzieści dwa 三十二 - san jū ni
Trzydzieści trzy 三十三 - san jū san
Trzydzieści cztery 三十四 - san jū yon
Trzydzieści pięć 三十五 - san jū go
Trzydzieści sześć 三十六 - san jū roku
Czterdzieści 四十 - yon jū
Pięćdziesiąt 五十 - go jū
Sześćdziesiąt 六十 - roku jū
Siedemdziesiąt 七十 - nana jū
Osiemdziesiąt 八十 - hachi jū
Dziewięćdziesiąt 九十 - kyū jū
Sto 百 - hyaku
Sto pięć 百五 - hyaku go
Dwieście 二百 - ni hyaku
Trzysta 三百 - san byaku
Czterysta 四百 - yon hyaku
Tysiąc 千 - sen
Tysiąc pięćset 千五百 - sen go hyaku
Dwa tysiące 二千 - ni sen
Dziesięć tysięcy 一万 - ichi man
( 0 głosów )

Twoje komentarze są mile widziane!

Pokaż komentarze