+ 15 motywów
Słownictwo podstawowe, Rozmowa, Szukamy kogoś, Określanie czasu, Rozstanie, Bar, Restauracja, Taxi, Transport, Hotel, Pantai, Rodzina, Uczucia, Nauka, Kolory, Liczby, W razie problemów ,

Tłumaczenie / Liczby


Naucz się kataloński - Liczby
Naucz się kataloński - Liczby


Polski Kataloński
Zero Zero
Jeden Un / Una
Dwa Dos
Trzy Tres
Cztery Quatre
Pięć Cinc
Sześć Sis
Siedem Set
Osiem Vuit
Dziewięć Nou
Dziesięć Deu
Jedenaście Onze
Dwanaście Dotze
Trzynaście Tretze
Czternaście Catorze
Piętnaście Quinze
Szesnaście Setze
Siedemnaście Disset
Osiemnaście Divuit
Dziewiętnaście Dinou
Dwadzieścia Vint
Dwadzieścia jeden Vint-i-u / Vint-i-un
Dwadzieścia dwa Vint-i-dos
Dwadzieścia trzy Vint-i-tres
Dwadzieścia cztery Vint-i-quatre
Dwadzieścia pięć Vint-i-cinc
Dwadzieścia sześć Vint-i-sis
Dwadzieścia siedem Vint-i-set
Dwadzieścia osiem Vint-i-vuit
Dwadzieścia dziewięć Vint-i-nou
Trzydzieści Trenta
Trzydzieści jeden Trenta-ú
Trzydzieści dwa Trenta-dos
Trzydzieści trzy Trenta-tres
Trzydzieści cztery Trenta-quatre
Trzydzieści pięć Trenta-cinc
Trzydzieści sześć Trenta-sis
Czterdzieści Quaranta
Pięćdziesiąt Cinquanta
Sześćdziesiąt Seixanta
Siedemdziesiąt Setanta
Osiemdziesiąt Vuitanta
Dziewięćdziesiąt Noranta
Sto Cent
Sto pięć Cent cinc
Dwieście Dos-cents
Trzysta Tres-cents
Czterysta Quatre-cents
Tysiąc Mil
Tysiąc pięćset Mil cinc-cents
Dwa tysiące Dos mil
Dziesięć tysięcy Deu mil

Loecsen Print

( 0 głosów )

Twoje komentarze są mile widziane!

Pokaż komentarze