Tłumaczenie / Liczby


Naucz się perski - Liczby
Naucz się perski - Liczby
www.loecsen.com

Polski Perski
Zero صفر - sefr
Jeden یک - yek
Dwa دو - do
Trzy سه - se
Cztery چهار - câhâr
Pięć پنج - panj
Sześć شش - šiš
Siedem هفت - haft
Osiem هشت - hašt
Dziewięć نه - noh
Dziesięć ده - dah
Jedenaście یازده - yâzdah
Dwanaście دوازده - davâzdah
Trzynaście سیزده - sizdah
Czternaście چهارده - câhârdah
Piętnaście پانزده - punzdah
Szesnaście شانزده - šunzdah
Siedemnaście هفده - hivdah
Osiemnaście هجده - hiždah
Dziewiętnaście نوزده - nuzdah
Dwadzieścia بیست - bist
Dwadzieścia jeden بیست و یک - bisto yek
Dwadzieścia dwa بیست و دو - bisto do
Dwadzieścia trzy بیست و سه - bisto se
Dwadzieścia cztery بیست و چهار - bisto câhâr
Dwadzieścia pięć بیست و پنج - bisto panj
Dwadzieścia sześć بیست و شش - bisto šiš
Dwadzieścia siedem بیست و هفت - bisto haft
Dwadzieścia osiem بیست و هشت - bisto hašt
Dwadzieścia dziewięć بیست و نه - bisto noh
Trzydzieści سی - si
Trzydzieści jeden سی و یک - sio yek
Trzydzieści dwa سی و دو - sio do
Trzydzieści trzy سی و سه - sio se
Trzydzieści cztery سی و چهار - sio câhâr
Trzydzieści pięć سی و پنج - sio panj
Trzydzieści sześć سی و شش - sio šiš
Czterdzieści چهل - cehel
Pięćdziesiąt پنجاه - panjâh
Sześćdziesiąt شصت - šast
Siedemdziesiąt هفتاد - haftâd
Osiemdziesiąt هشتاد - haštâd
Dziewięćdziesiąt نود - navad
Sto صد - sad
Sto pięć پانصد - punsad
Dwieście دویست - divist
Trzysta سیصد - sisad
Czterysta چهارصد - câhârsad
Tysiąc هزار - hezâr
Tysiąc pięćset هزار و پانصد - hezâro punsad
Dwa tysiące دو هزار - do hezâr
Dziesięć tysięcy ده هزار - dah hezâr
( 0 głosów )

Twoje komentarze są mile widziane!

Pokaż komentarze