Tłumaczenie / Liczby


Naucz się rosyjski - Liczby
Naucz się rosyjski - Liczby
www.loecsen.com

Polski Rosyjski
Zero одна - odna
Jeden две - dve
Dwa Два - Dva
Trzy Три - Tri
Cztery Четыре - Četyre
Pięć Пять - Pjat
Sześć Шесть - Šest
Siedem Семь - Sem
Osiem Восемь - Vosem
Dziewięć Девять - Devjat
Dziesięć Десять - Desjat
Jedenaście Одиннадцать - Odinnadcat
Dwanaście Двенадцать - Dvenadcat
Trzynaście Тринадцать - Trinadcat
Czternaście Четырнадцать - Četyrnadcat
Piętnaście Пятнадцать - Pjatnadcat
Szesnaście Шестнадцать - Šestnadcat
Siedemnaście Семнадцать - Semnadcat
Osiemnaście Восемнадцать - Vosemnadcat
Dziewiętnaście Девятнадцать - Devjatnadcat
Dwadzieścia Двадцать - Dvadcat
Dwadzieścia jeden Двадцать один - Dvadcat odin
Dwadzieścia dwa Двадцать два - Dvadcat dva
Dwadzieścia trzy Двадцать три - Dvadcat tri
Dwadzieścia cztery Двадцать четыре - Dvadcat četyre
Dwadzieścia pięć Двадцать пять - Dvadcat pjat
Dwadzieścia sześć Двадцать шесть - Dvadcat šest
Dwadzieścia siedem Двадцать семь - Dvadcat sem
Dwadzieścia osiem Двадцать восемь - Dvadcat vosem
Dwadzieścia dziewięć Двадцать девять - Dvadcat devjat
Trzydzieści Тридцать - Tridcat
Trzydzieści jeden Тридцать один - Tridcat odin
Trzydzieści dwa Тридцать два - Tridcat dva
Trzydzieści trzy Тридцать три - Tridcat tri
Trzydzieści cztery Тридцать четыре - Tridcat četyre
Trzydzieści pięć Тридцать пять - Tridcat pjat
Trzydzieści sześć Тридцать шесть - Tridcat šest
Czterdzieści Сорок - Sorok
Pięćdziesiąt Пятьдесят - Pjatdesjat
Sześćdziesiąt Шестьдесят - Šestdesjat
Siedemdziesiąt Семьдесят - Semdesjat
Osiemdziesiąt Восемьдесят - Vosemdesjat
Dziewięćdziesiąt Девяносто - Devjanosto
Sto Сто - Sto
Sto pięć Сто пять - Sto pjat
Dwieście Двести - Dvesti
Trzysta Триста - Trista
Czterysta Четыреста - Četyrista
Tysiąc Тысяча - Tysjača
Tysiąc pięćset Тысяча пятьсот - Tysjača pjatsot
Dwa tysiące Две тысячи - Dve tysjači
Dziesięć tysięcy Десять тысяч - Desjat tysjač
( 0 głosów )

Twoje komentarze są mile widziane!

Pokaż komentarze