Tłumaczenie / Określanie czasu


Naucz się rumuński - Określanie czasu
Naucz się rumuński - Określanie czasu
www.loecsen.com

Polski Rumuński
Kiedy tu przyjechałeś? Cînd ai sosit?
Dzisiaj Astăzi
Wczoraj Ieri
Dwa dni temu Acum două zile
Ile czasu zostajesz? Cât timp vei sta aici?
Wyjeżdżam jutro Plec mîine
Wyjeżdżam pojutrze Plec poimîine
Wyjeżdżam za trzy dni Plec peste trei zile
Poniedziałek Luni
Wtorek Marţi
Środa Miercuri
Czwartek Joi
Piątek Vineri
Sobota Sâmbătă
Niedziela Duminică
Styczeń Ianuarie
Luty Februarie
Marzec Martie
Kwiecień Aprilie
Maj Mai
Czerwiec Iunie
Lipiec Iulie
Sierpień August
Wrzesień Septembrie
Październik Octombrie
Listopad Noiembrie
Grudzień Decembrie
O której godzinie wyjeżdżasz? La ce oră pleci?
Rano, o godzinie ósmej Dimineața, la ora opt
Rano, o godzinie ósmej piętnaście Dimineața, la opt și un sfert
Rano, o godzinie ósmej trzydzieści Dimineaţa ... la opt treizeci
Rano, o godzinie ósmej czterdzieści pięć Dimineaţa ... la opt patruzeci şi cinci
Wieczorem, o godzinie osiemnastej Seara ... la ora optsprezece
Jestem spóźniony Am întârziat
( 0 głosów )

Twoje komentarze są mile widziane!

Pokaż komentarze