Tłumaczenie - Określanie czasu

Naucz się szwedzki - Określanie czasu
www.loecsen.com

Polski Szwedzki
Kiedy tu przyjechałeś? När kom du hit?
Dzisiaj Idag
Wczoraj Igår
Dwa dni temu För två dagar sedan
Ile czasu zostajesz? Hur länge skall du stanna?
Wyjeżdżam jutro Jag åker imorgon.
Wyjeżdżam pojutrze Jag åker i övermorgon
Wyjeżdżam za trzy dni Jag åker om tre dagar
Poniedziałek Måndag
Wtorek Tisdag
Środa Onsdag
Czwartek Torsdag
Piątek Fredag
Sobota Lördag
Niedziela Söndag
Styczeń Januari
Luty Februari
Marzec Mars
Kwiecień April
Maj Maj
Czerwiec Juni
Lipiec Juli
Sierpień Augusti
Wrzesień September
Październik Oktober
Listopad November
Grudzień December
O której godzinie wyjeżdżasz? Hur dags åker du?
Rano, o godzinie ósmej På morgonen, klockan åtta.
Rano, o godzinie ósmej piętnaście På morgonen, klockan kvart över åtta
Rano, o godzinie ósmej trzydzieści På morgonen, klockan halv nio
Rano, o godzinie ósmej czterdzieści pięć På morgonen, klockan kvart i nio
Wieczorem, o godzinie osiemnastej På kvällen, klockan sex
Jestem spóźniony Jag är sen( 0 głosów )

Twoje komentarze są mile widziane!

Pokaż komentarze