Tłumaczenie / Określanie czasu


Naucz się turecki - Określanie czasu
Naucz się turecki - Określanie czasu
www.loecsen.com

Polski Turecki
Kiedy tu przyjechałeś? Ne zaman geldin buraya? - ne zaman geldin buraya
Dzisiaj Bugün - bugün
Wczoraj Dün - dün
Dwa dni temu Iki gün önce - iki gün öndje
Ile czasu zostajesz? Ne kadar kalacaksın? - ne kadar kaladjaksoen
Wyjeżdżam jutro Yarın döneceğim - yaroen dönedjewhim
Wyjeżdżam pojutrze Yarın değil öbür gün döneceğim - yaroen dewhil öbür gün dönedjewhim
Wyjeżdżam za trzy dni Üç gün sonra döneceğim - ütch gün sonra dönedjewhim
Poniedziałek Pazartesi - pazartesi
Wtorek Salı - saloe
Środa Çarşamba - tcharchamba
Czwartek Perşembe - perchembe
Piątek Cuma - djuma
Sobota Cumartesi - djumartesi
Niedziela Pazar - pazar
Styczeń Ocak - odjak
Luty Şubat - chubat
Marzec Mart - mart
Kwiecień Nisan - nissan
Maj Mayıs - mayoes
Czerwiec Haziran - haziran
Lipiec Temmuz - temmuz
Sierpień Ağustos - awhustos
Wrzesień Eylül - eylül
Październik Ekim - ekim
Listopad Kasım - kasoem
Grudzień Aralık - araloek
O której godzinie wyjeżdżasz? Bugün saat kaçta gidiyorsun? - bugün saat katchta gidiyorsun
Rano, o godzinie ósmej Sabah, saat sekizde - sabah, saat sekizde
Rano, o godzinie ósmej piętnaście Sabah, saat sekiz'i çeyrek geçe - sabah, saat sekiz'i tcheyrek getche
Rano, o godzinie ósmej trzydzieści Sabah, saat sekiz buçukta - sabah, saat sekiz butchukta
Rano, o godzinie ósmej czterdzieści pięć Sabah, saat dokuz'a çeyrek kala - sabah, saat dokuz'a tcheyrek kala
Wieczorem, o godzinie osiemnastej Akşam saat altıda - akcham saat altoeda
Jestem spóźniony Geç kaldım - getch kaldoem
( 0 głosów )

Twoje komentarze są mile widziane!

Pokaż komentarze