+ 15 motywów
Słownictwo podstawowe, Rozmowa, Szukamy kogoś, Określanie czasu, Rozstanie, Bar, Restauracja, Taxi, Transport, Hotel, Pantai, Rodzina, Uczucia, Nauka, Kolory, Liczby, W razie problemów ,

Tłumaczenie / Liczby


Naucz się węgierski - Liczby
Naucz się węgierski - Liczby


Polski Węgierski
Zero Nulla
Jeden Egy
Dwa Kettő
Trzy Három
Cztery Négy
Pięć Öt
Sześć Hat
Siedem Hét
Osiem Nyolc
Dziewięć Kilenc
Dziesięć Tíz
Jedenaście Tizenegy
Dwanaście Tizenkettő
Trzynaście Tizenhárom
Czternaście Tizennégy
Piętnaście Tizenöt
Szesnaście Tizenhat
Siedemnaście Tizenhét
Osiemnaście Tizennyolc
Dziewiętnaście Tizenkilenc
Dwadzieścia Húsz
Dwadzieścia jeden Huszonegy
Dwadzieścia dwa Huszonkettő
Dwadzieścia trzy Huszonhárom
Dwadzieścia cztery Huszonnégy
Dwadzieścia pięć Huszonöt
Dwadzieścia sześć Huszonhat
Dwadzieścia siedem Huszonhét
Dwadzieścia osiem Huszonnyolc
Dwadzieścia dziewięć Huszonkilenc
Trzydzieści Harminc
Trzydzieści jeden Harmincegy
Trzydzieści dwa Harminckettő
Trzydzieści trzy Harminchárom
Trzydzieści cztery Harmincnégy
Trzydzieści pięć Harmincöt
Trzydzieści sześć Harminchat
Czterdzieści Negyven
Pięćdziesiąt Ötven
Sześćdziesiąt Hatvan
Siedemdziesiąt Hetven
Osiemdziesiąt Nyolcvan
Dziewięćdziesiąt Kilencven
Sto Száz
Sto pięć Százöt
Dwieście Kétszáz
Trzysta Háromszáz
Czterysta Négyszáz
Tysiąc Ezer
Tysiąc pięćset Ezerötszáz
Dwa tysiące Kétezer
Dziesięć tysięcy Tízezer

Loecsen Print

10.0/10 (1 głosów)

Twoje komentarze są mile widziane!

Pokaż komentarze