Tłumaczenie / Określanie czasu


Naucz się włoski - Określanie czasu
Naucz się włoski - Określanie czasu
www.loecsen.com

Polski Włoski
Kiedy tu przyjechałeś? Da quando sei qui?
Dzisiaj Da oggi
Wczoraj Da ieri
Dwa dni temu Da due giorni
Ile czasu zostajesz? Quanto tempo resti ?
Wyjeżdżam jutro Riparto domani
Wyjeżdżam pojutrze Riparto dopodomani
Wyjeżdżam za trzy dni Riparto tra tre giorni
Poniedziałek Lunedì
Wtorek Martedì
Środa Mercoledì
Czwartek Giovedì
Piątek Venerdì
Sobota Sabato
Niedziela Domenica
Styczeń Gennaio
Luty Febbraio
Marzec Marzo
Kwiecień Aprile
Maj Maggio
Czerwiec Giugno
Lipiec Luglio
Sierpień Agosto
Wrzesień Settembre
Październik Ottobre
Listopad Novembre
Grudzień Dicembre
O której godzinie wyjeżdżasz? A che ora parti ?
Rano, o godzinie ósmej La mattina, alle otto
Rano, o godzinie ósmej piętnaście La mattina, alle otto e un quarto
Rano, o godzinie ósmej trzydzieści La mattina, alle otto e trenta
Rano, o godzinie ósmej czterdzieści pięć La mattina, alle otto e quarantacinque
Wieczorem, o godzinie osiemnastej La sera, alle diciotto
Jestem spóźniony Sono in ritardo
( 0 głosów )

Twoje komentarze są mile widziane!

Pokaż komentarze