Tradução / Bar


Curso birmanês - Bar
Curso birmanês - Bar
www.loecsen.com

Português Birmanês
O bar ဘား/အရက်ဆိုင်/ဘီယာဆိုင် - ba/ ah yet ? SaiN
Queres beber algo? ဘာေသာက္ခ်င္သလဲ - ba thauʔ chiN the lei
Beber ေသာက္ - thauʔ
Copo ဖန္ခြက္ - paN kwétʔ
Com todo o gosto ေကာင္းပါတယ္ - kaung pba tei
Bebes o quê? ဘာေသာက္ခ်င္သလဲ - ba thauʔ chiN te lei
O que há para beber? ဘာေသာက္စရာရွိသလဲ - ba thauʔ sa ya chi' te leai
Há água ou sumo de fruta ေရနဲ႕အသီးေဖ်ာ္ရည္ - yei nei ah thi pyau yei
Água ေရ/ေသာက္ေရသန္႕ - yei/ thaukʔ yei than'
Pode pôr gelo por favor? ေရခဲထည့္ေပးပါ - yei khé téi pé ba
Gelo ေရခဲ - yei khé
Chocolate ေခ်ာကလက္ေဖ်ာ္ရည္ - shau ka letʔ pyau yei
Leite ႏြားႏို႕ - nwoa noʔ
Chá ေရေႏြးၾကမ္း - yei nway 'kyaN
Café ေကာ္ဖီ - kau pi
Com açúcar သၾကားနဲ႕ - the kyɑ̄ nei'
Com nata ႏို႕နဲ႕ - no' nei'
Vinho ဝိုင္ - waiN
Cerveja ဘီယာ - bi ya
Um chá por favor လဘက္ရည္တစ္ခြက္ေပးပါ - la péʔ yei thit kaweiʔ 'pé pa
Uma cerveja por favor ဘီယာတစ္ခြက္ေပးပါ - bi ya te kwoéʔ pé pa/ba
O que querem beber ? ဘာေသာက္ခ်င္ပါသလဲ - ba thauʔ shiN pa the lei
Dois chás por favor! လဘက္ရည္ႏွစ္္ခြက္ေပးပါ။ - la péʔ yei nhitʔ kwoéʔ ' pé pa
Duas cervejas por favor ဘီယာႏွစ္လုံးေပးပါ။ - bi ya nhitʔ 'loN pé pa
Nada, obrigado ကိစၥမရွိပါဘူး။ - kéʔ sa ma shi' pa/ba bū
À tua saúde! သင့္အတြက္ - thin ah toué
Saúde! ခ်ီယားစ္ - cheers
A conta por favor! ဘယ္ေလာက္က်သလဲ - bei laukʔ kya the lei
Quanto devo por favor? ဘယ္ေလာက္ေပးရမလဲ - bei laukʔ pei ya me lei
Vinte euros ယူ႐ို ႏွစ္ဆယ္ - euro hnit sai
Sou eu que te convido က်မေပးပါရေစ - kya ma pei pa ya sai
8.0/10 (3 votos)

Os seus comentários são bem-vindos

Exibir Comentários