Traducere / Cifrele


Învățați arabă (maroc) - Cifrele
Învățați arabă (maroc) - Cifrele


Română Arabă (Maroc)
Zero زيرو - zirou
Unu واحد - wahed sahbi
Doi جوج - jouj atay afak?
Trei تلاتة - tlata
Patru ربعة - rab'aa
Cinci خمسة - khamsa
Şase ستة - s'tta
Şapte سبعة - sab'aa
Opt تمنية - t'm'n'ya
Nouă تسعة - t's'oud
Zece عشرة - achra
Unsprezece حضاش - hdach
Doisprezece طناش - tnach
Treisprezece تلطاش - tltach
Paisprezece ربعطاش - rbaetach
Cincisprezece خمسطاش - khamstach
Șaisprezece سطاش - stach
Şaptesprezece سبعطاش - sbaetach
Optsprezece تمنطاش - tmantach
Nouăsprezece تسعطاش - tsaetach
Douăzeci عشرين - echrin
Douăzeci şi unu واحد أو عشرين - wahid ou ichrin
Douăzeci şi doi تنين او عشرين - tnin ou ichrin
Douăzeci şi trei تلاتة او عشرين - tlata ou ichrin
Douăzeci şi patru ربعة او عشرين - rab'aa ou ichrin
Douăzeci şi cinci خمسة أو عشرين - khamsa ou ichrin
Douăzeci şi şase ستة او عشرين - setta ou ichrin
Douăzeci și șapte سبعة او عشرين - sab'aa ou ichrin
Douăzeci şi opt تمنية او عشرين - tmanya ou ichrin
Douăzeci şi nouă تسعة او عشرين - tis'aa ou ichrin
Treizeci تلاتين - tlatin
Treizeci şi unu واحد أو تلاتين - wahid ou tlatin
Treizeci şi doi تنين او تلاتين - tnin ou tlatin
Treizeci şi trei تلاتة او تلاتين - tlata ou tlatin
Treizeci şi patru ربعة او تلاتين - rab'aa ou tlatin
Treizeci şi cinci خمسة أو تلاتين - khamsa ou tlatin
Treizeci şi şase ستة او تلاتين - sitta ou tlatin
Patruzeci ربعين - rab'in
Cincizeci خمسين - khamssin
Șaizeci ستين - sittin
Şaptezeci سبعين - sab'in
Optzeci تمانين - t'manin
Nouăzeci تسعين - tis'in
O sută ميا - m'ya
O sută cinci ميا او خمسين - m'ya ou khamsin
Două sute ميتين - mitin
Trei sute تلت ميا - t'l't m'ya
Patru sute ربع ميا - r'ba'e m'ya
O mie ألف - alf
O mie cinci sute ألف أو خمس ميا - alf ou khamsemya
Două mii ألفين - alfayn
Zece mii عشرالاف - achralaf

Loecsen Print

10.0/10 (1 voturi)

Comentariile dvs. sunt binevenite!

Afișați comentariile