Traducere / Cifrele


Învățați engleză - Cifrele
Învățați engleză - Cifrele
www.loecsen.com

Română Engleză
Zero Zero
Unu One
Doi Two
Trei Three
Patru Four
Cinci Five
Şase Six
Şapte Seven
Opt Eight
Nouă Nine
Zece Ten
Unsprezece Eleven
Doisprezece Twelve
Treisprezece Thirteen
Paisprezece Fourteen
Cincisprezece Fifteen
Șaisprezece Sixteen
Şaptesprezece Seventeen
Optsprezece Eighteen
Nouăsprezece Nineteen
Douăzeci Twenty
Douăzeci şi unu Twenty-one
Douăzeci şi doi Twenty-two
Douăzeci şi trei Twenty-three
Douăzeci şi patru Twenty-four
Douăzeci şi cinci Twenty-five
Douăzeci şi şase Twenty-six
Douăzeci și șapte Twenty-seven
Douăzeci şi opt Twenty-eight
Douăzeci şi nouă Twenty-nine
Treizeci Thirty
Treizeci şi unu Thirty-one
Treizeci şi doi Thirty-two
Treizeci şi trei Thirty-three
Treizeci şi patru Thirty-four
Treizeci şi cinci Thirty-five
Treizeci şi şase Thirty-six
Patruzeci Forty
Cincizeci Fifty
Șaizeci Sixty
Şaptezeci Seventy
Optzeci Eighty
Nouăzeci Ninety
O sută One hundred
O sută cinci A hundred and five
Două sute Two hundred
Trei sute Three hundred
Patru sute Four hundred
O mie A thousand
O mie cinci sute A thousand five hundred
Două mii Two thousand
Zece mii Ten thousand
10.0/10 (1 voturi)

Comentariile dvs. sunt binevenite!

Afișați comentariile